Monday, November 28, 2011

Haiwan di sekeliling kita

Presentation nama haiwan
View more presentations from Goh Hooi Ling
Refleksi:
Dalam tajuk haiwan di sekeliling kita, alat bantu mengajar yang disediakan oleh saya ialah power point. Melalui slide power point saya, murid-murid dapat mengenali pelbagai jenis haiwan dan dapat mengetahui nama haiwan. Kekuatan saya dapat dikesan dalam aktiviti ini adalah murid-murid menunjukkan kegembiraan semasa saya memaparkan gambar dengan menggunakan power point. Ini kerana bahan yang disediakan melalui komputer, berwarna-warni, visual yang bergerak, animasi, teks, grafik atau ilustrasi yang beraneka dapat memenuhi cita rasa anak murid. Dengan ini, dapatlah menarik minat belajar dalam kalangan murid. 

No comments: