Saturday, December 3, 2011

Cara bergerak haiwan

Cara haiwan bergerak
View more presentations from Goh Hooi Ling
Refleksi:
Dalam tajuk ini, saya menggunakan slaid power point untuk aktiviti pengajaran saya. Slaid power point yang disembahkan adalah bagi murid mengetahui bagaimana pelbagai haiwan bergerak. Kekuatan dalam aktiviti ini adalah murid saya dapat memahami isi pelajaran saya dengan mudah. Hal ini kerana saya telah memaparkan contoh-contoh dengan gambar dalam power point untuk mebuat penjelasan. 

No comments: