Saturday, December 3, 2011

Permainan Kecil

Mari Meneka Bunyi Haiwan Jinak


Refleksi:
    Aktiviti ini adalah permainan kecil yang perlu murid-murid meneka bunyi haiwan. Murid-murid  hendaklah meneka apakah bunyi haiwan yang terdapat dengar di dalam slaid ini. Murid-murid mendengar secara teliti, kemudian memilih jawapan yang betul berdasarkan apa bunyi yang telah mereka dengar. 
    Kekuatan saya adalah saya dapat menarik perhatian semua murid dalam pengajaran saya. Mereka sangat berminat dengan aktiviti ini, kerana mempunyai peluang menggunakan komputer memberikan jawapan mereka.
    Kelemahan saya adalah aktiviti ini cuma melibatkan beberapa murid dalam aktiviti ini sahaja. Oleh yang demikian, murid-murid yang tidak dapat bermain aktiviti ini berasa sangat kecewa dan sedih.
   Untuk cara mengatasi masalah ini adalah saya perlu merancangan aktiviti permainan yang boleh terlibat semua murid-murid semasa permainan pada masa akan datang supaya murid-murid mempnyai peluang untuk melibat diri secara aktif dalam aktiviti.

No comments: